Adres pocztowy Tygodnika PULS:
2568 Royal Windsor Drive, Mississauga, ON  L5J 1K7
Telefon do redakcji:
647 - 922 - 7817


reklamy, komunikaty i ogłoszenia:
tel: 647 - 922 - 7817 lub pocztą elektroniczną
e-mail: studio@radiopuls.ca
strona internetowa Tygodnika PULS: www.tygodnikpuls.com
archiwum (wszystkie dotychczasowe wydania)  www.issuu.com/tygodnikpuls


Tygodnik PULS redaguje Zespół Redakcyjny
Redaktor Naczelny: Piotr Hoffmann
Z-ca Redaktora Naczelnego i Redaktor Graficzny: Jacek Kowalczyk
Skład i grafika: Jan Hoffmann