"prawda zwalcza nie tylko nieprawdę, ale i tych, co ją głoszą"

- Bertold Brecht

"prawda leży pośrodku - może dlatego wszystkim zawadza"

- Arystoteles​

Tygodnik PULS jest wydawnictwem polonijnym w Kanadzie,

jest bezpłatny i rozprowadzany na terenie Toronto,

Mississaugi, Brampton, Milton, Barrie, Hamilton, St.Catharines


Tygodnik PULS ukazuje się nieprzerwanie w każdą środę od 13. 03 .2012 


Tygodnik PULS jest wydawnictwem całkowicie niezależnym i w żaden sposób

nie jest związany z jakąkolwiek opcją polityczną, zarówno w Polsce jak i w Kanadzie